Kvalitetssäkring

Om oss

Oslagbar erfarenhet

De senaste 20 åren har Tellwell arbetat med marknadsföring på olika sätt för små och stora företag i Sverige. Vi har de senaste 13 åren skaffat oss en ovärderlig kunskap inom den mobila marknaden och om hur det mobila användandet ser ut.

Man kan gott säga att den tekniska och digitala utvecklingen har tagit oss alla med storm det senaste årtiondet. Nu mera ser man knappt en människa utan telefonen inom en meters avstånd. Det är just detta som gör mobilen till det absolut kraftfullaste verktygen inom marknadsföring och försäljning idag.

Vårt arbete inom apputveckling för iOS och Android är fokuserat, målmedvetet och nydanande.

Vi tänker nutid och framtid, vi tänker användbarhet och vi tänker marknadsföring. En app ska inte bara vara lätt för kunden att använda, utan också för företaget att hantera och uppdatera.

Utöver apputveckling ägnar vi oss åt att skapa responsiva hemsidor, e-butiker, rapporteringssystem och framförallt hjälper vi företag med den totala mobila strategin.

Välkommen till oss på Tellwell AB!